Maureen Janice Baartman

WipWap Wetenschap

Op Wipwap Wetenschap deel ik mijn gedachten over ontwikkelingen in de wetenschap, reageer ik op recente wetenswaardigheden en plaats ik zelfgeschreven populair wetenschappelijke artikelen.

PREVENTIE GBS-ZIEKTE BIJ BABY’S MOET ANDERS

Er moet een alternatief komen voor de richtlijn ter preventie van groep-B- streptokokkenziekte bij pasgeborenen - de meest voorkomende oorzaak van overlijden en ziekte door infecties bij baby’s. De huidige richtlijn voorkomt lang niet alle gevallen van GBS-ziekte en werkt bovendien te grootschalig antibioticagebruik in de hand. Op een Europese conferentie hierover die in 2013 plaatsvond, is al overeenstemming bereikt over een betere strategie[1]. Een strategie die tot nu toe in Nederland nog niet wordt toegepast, namelijk: het tijdens de bevalling uitvoeren van een test die de aan- of afwezigheid van GBS binnen een uur kan aantonen. Nu er zo’n test beschikbaar is, lijkt het enkel een kwestie van tijd voordat de huidige richtlijn wordt aangepast.

Tekst: Maureen Baartman

Lees meer: PREVENTIE GBS-ZIEKTE BIJ BABY’S MOET ANDERS

DE BIOLOGISCHE KLOK TIJDENS DE ZWANGERSCHAP

De biologische klok is een mechanisme dat ervoor zorgt dat vele belangrijke lichaamsprocessen zich volgens een vast ritme afspelen. Voor een goed verloop moet deze klok ongestoord haar werk kunnen doen. Wanneer iemand niet naar zijn of haar eigen biologische klok kan leven, raakt deze dusdanig verstoord dat dat, zowel op de korte als de lange termijn, een nadelig effect kan hebben op de gezondheid. Dat gaat zelfs zo ver dat een verstoring van het bioritme van de moeder tijdens de zwangerschap niet alleen haar, maar waarschijnlijk ook de gezondheid van de baby nadelig beïnvloedt. Tot die conclusie kwam het onderzoeksteam van prof Irwin Reiss en prof Bert van der Horst aan de hand van de voorlopige resultaten van hun onderzoek naar de biologische klok tijdens de zwangerschap bij muizen. Hun advies is alvast: Wie zwanger wil worden of zwanger is, moet met goede regelmaat kunnen slapen!

Lees hier verder

Gepubliceerd in: Nataal, editie 34, september 2017

CHEMOTHERAPIE TIJDENS DE ZWANGERSCHAP: DE STAND VAN ZAKEN

Hoewel inmiddels al weer een aantal jaren bekend is dat chemotherapie vanaf het tweede trimester van de zwangerschap veilig is voor het kind en even effectief voor een zwangere als voor een niet-zwangere vrouw[1], stellen veel ziekenhuizen zich er toch nog enigszins terughoudend tegenover op. Waarschijnlijk komt dat doordat men de resultaten van een nog lopend, grootschalig prospectief klinisch onderzoek afwacht. Medici zijn immers altijd, terecht, erg voorzichtig voordat zij hun beleid aan nieuwe wetenschappelijke inzichten aanpassen. In sommige gevallen leidt dat helaas tot onnodige vertraging in het verbeteren van de medische zorg. Prof. dr. Frédéric Amant, pionier op het gebied van onderzoek naar chemotherapie tijdens de zwangerschap, is ervan overtuigd dat artsen er goed aan doen om chemotherapie in het tweede en derde trimester van de zwangerschap vanaf nu als reële optie aan de patiënt voor te leggen en de patiënt goed te informeren over het feit dat het niet gevaarlijk is voor de nog ongeboren vrucht.

 

Lees meer: CHEMOTHERAPIE TIJDENS DE ZWANGERSCHAP: DE STAND VAN ZAKEN

PSYCHISCHE HULP VERGROOT SLAGINSKANS VRUCHTBAARHEIDSBEHANDELINGEN; Over de emotionele impact van een (nog) onvervulde kinderwens

Vruchtbaarheidsbehandelingen en een onvervulde kinderwens: ze hebben een verregaande impact op het leven van degenen die het ondergaan. Hun psychisch welbevinden lijdt er flink onder en die stress verkleint ook nog eens de slagingskans van eventuele vruchtbaarheidsbehandelingen. Psychische hulp werkt dan stressreducerend, wat de slagingskans weer vergroot. Genoeg reden dus om al in een vroeg stadium van een fertiliteitstraject psychische ondersteuning te bieden.

Lees meer: PSYCHISCHE HULP VERGROOT SLAGINSKANS VRUCHTBAARHEIDSBEHANDELINGEN; Over de emotionele impact van...

VERKEERD GEBRUIK ANTISEPTICUM VEROORZAAKT BRANDWONDEN BIJ PREMATURE BABY’S; 3 baby’s overleden

Het ontsmetten van de huid is een onmisbare stap bij het voorkomen van bloedvergiftiging als gevolg van het plaatsen van een katheter bij pasgeborenen. Maar verkeerd gebruik van een alom daarvoor toegepast antiseptisch middel blijkt voor prematuren erg gevaarlijk te kunnen zijn. Dat berichtte de Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), de Britse equivalent van het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), recentelijk in haar maandelijkse Safety Update. Wat nu is ‘verkeerd gebruik’ en hoe is de stand van zaken in Nederland?

Tekst: Maureen Baartman

Lees meer: VERKEERD GEBRUIK ANTISEPTICUM VEROORZAAKT BRANDWONDEN BIJ PREMATURE BABY’S; 3 baby’s overleden